Hunebed Highway

Sinds een jaar of tien, sinds de overgang van rijksweg naar provinciale weg, is er regelmatig gesproken over het meer leefbaar maken van de N34. Deze gedachtegang ging gepaard met een nieuwe naam, de Hunebed Highway. De reden hiervan was dat de weg de hedendaagse representant is van de oude route die min of meer is ontstaan in de tijd van de hunebedbouwers, meer dan 5000 jaar geleden. Links en rechts van de N34 ligt het merendeel van de hunebedden die we in Nederland vinden.

De Hunebed Highway moet een belevingsweg worden met een (inter)nationaal karakter. Het moet een weg worden waarvan inwoners een trots gevoel krijgen en bezoekers een vakantiegevoel. Het uitgangspunt van de Hunebed Highway is dat het niet alleen gaat om een verhoogde beleefbaarheid van de N34, maar dat het vooral gaat om de beleefbaarheid van het achterland. Immers, toeristen moeten vooral de afslagen nemen en het gebied in trekken.

Hunebed Highway Business Club

Het plan om van de N34, die als een rode draad over de Hondsrug loopt, een beleefweg te maken à la Route 66, heeft geresulteerd in verschillende initiatieven waaronder de Hunebed Highway Business Club. Met vereende krachten van ondernemers uit een groot aantal sectoren streeft de Hunebed Highway Business Club ernaar om samen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ambitie om deze regio nog beter op de kaart te zetten. De HHBC is er voor ondernemers, overheden, onderwijs en overige betrokkenen, allen gevestigd in het gebied rondom de N34.

Bestuursleden

Henk Klaver

adviseur

Giacomo de Borst

(interim)voorzitter

Theo Blaauwgeers

penningmeester

Bert van de Linde

algemeen bestuurslid

Jacob Bruintjes

algemeen bestuurslid

bij daan events

Daniëlle Idema

backoffice en events

Sponsor Hanos

Enorm trots zijn wij op onze sponsor Hanos. Mede dankzij hen is het mogelijk om met deze club een mooie bijdrage te kunnen leveren aan het ondernemersklimaat in onze regio en deze tevens nog beter op de kaart te zetten.

 

Roy Koch

algemeen bestuurslid